Mateřská škola Katusice Novinky Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2024 stanovena na 700,- Kč měsíčně. O výši úplaty rozhodlo zastupitelstvo Obce Katusice na svém zasedání dne 28. 6. 2024.

Bezúplatně je vzdělávání poskytováno dětem v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání a dětem s odkladem povinné školní docházky.

Hezké dny a slunce nejen nad hlavou Vám všem 🙂

Bc. Helena Kučerová, ředitelka školy