O nás

 

Vítejte na webových stránkách MŠ Katusice

   Zřizovatelem naší mateřské školy je Obec Katusice, která leží asi 12 km od Mladé Boleslavi. Školka se nachází v klidné části obce a je obklopena krásnou rozlehlou zahradou, kterou využíváme po celý rok. Můžeme se tak nenásilně seznamovat s přírodou a zároveň plnit úkoly enviromentální výchovy.

    Mateřská škola s celkovou maximální kapacitou 50 dětí má tři třídy, třídu Sluníček, třídu Kytiček a třídu Duháčků. Dvě z nich jsou třídami smíšenými, které navštěvují děti od 2 do 5 let. Vytváříme tak prostor, který podněcuje k přirozenému sociálnímu učení. Třída třetí je třídou pro předškolní děti, ve které je věnována zvýšená pozornost přípravě na vstup do školy základní.

   Pracujeme dle ŠVP PV ( Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), který se jmenuje “S kamarádkou Písničkou poznáváme svět”. Tento vzdělávácí program je jednotný pro všechna oddělení MŠ.

Naším cílem je, aby děti byly co nejvíce samostatné. Přejeme si, aby z nich vyrostli samostatně se rozhodující lidé, kteří ponesou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Neuznáváme soutěživost. Vedeme děti k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci, pomoci, zdvořilosti, respektu a vlídnosti. Děti se učí přímou činností, hrou, prací a prožitkem.

Citáty Marie Montessori nám pomohou vyjádřit to, oč se snažíme.

“Pomoz mi, abych to dokázal sám”

“Mír na světe začíná v našich dětech”  protože

“Vychováváme-li děti v mírumilovném prostředí, v němž průvodci klid žijí a ctí, z dětí se stanou mírumilovní dospělí, kteří pak vytvoří mírumilovný svět.”

Maria Montessori