Mateřská škola Katusice Dětem se věnují

Dětem se věnují

Ředitelka MŠ: Bc. Helena Kučerová (Kytičková tř.)                     

Paní učitelky:

Jitka Celnerová (Kytičková tř.)

Bc. Šárka Veverková (Sluníčková tř.)

Vendula Dvořáčková (Sluníčková tř.)

Svatava Dobešová (Duhová tř.)

Monika Hátlová Černá (Duhová tř.)

Provozní zaměstnanci:

Šárka Vlková

Jitka Brisudová

 

Vedoucí školní jídelny: Marta Paĺová

Paní kuchařka: Lenka Srnanská

Pracovnice provozu ŠJ

Miluše Korseltová

Klára Zelinková