Zápis

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023,2024

Vážení rodiče přijatých dětí,

první schůzka se pro Vás uskuteční dne 21. 6. 2023 od 16 hod. v budově MŠ ve Sluníčkové třídě. Těšíme se na Vás.

Za celý kolektiv MŠ Katusice Bc. Helena Kučerová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Katusice pro školní rok 2023/24 se uskuteční

ve středu 10. 5. 2023 od 15:00 do 17:00 hod. v Kytičkové třídě.

S sebou budete potřebovat: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost potvrzenou dětským lékařem.

K zápisu je možné přijít s dítětem i bez dítěte, jedná se o administrativní úkon, který trvá přibližně 10 minut. Děti nebudou nijak posuzovány, vše se řídí dle kritérií k přijímání dětí, platných od 1.3. 2022.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak doma vzdělává sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V přiloženém dokumentu naleznete základní informace a kritéria, dle kterých bude rozhodováno o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria k přijímání dětí do MŠ

žádost o přijetí

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou.

Bc. Helena Kučerová, řed. školy