Zápis

Výsledky zvláštního zápisu pro cizince pro školní rok 2022/23 konaný v souvislosti s válkou na Ukrajině

výsledky zvláštního zápisu 2022

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, v příloze níže naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, při kterém byla naplněna celková kapacita mateřské školy.

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022,23

Současně zveme rodiče přijatých dětí na první schůzku, která se uskuteční v úterý 21. 6. 2022 od 15:30 hod. v mateřské škole ve Sluníčkové třídě. Zajistěte si prosím hlídání svých dítek, bude potřeba probrat spoustu důležitých informací.

Děkujeme a již nyní se těšíme na viděnou 🙂

Za celý kolektiv mateřské školy Vás zdraví a hezké dny přeje Helena Kučerová, řed. školy

 

 

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Katusice pro školní rok 2022/23 se uskuteční

v úterý 10. 5. 2022 od 14:30 do 17:00 hod. v Kytičkové třídě (oranžová budova s rovnou střechou).

S sebou budete potřebovat: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přihlášku spolu s potřebnými informacemi obdržíte při zápisu.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak doma vzdělává sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V přiloženém dokumentu naleznete základní informace a kritéria, dle kterých bude rozhodováno o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria k přijímání dětí do MŠ, 2022

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou.

Bc. Helena Kučerová, řed. školy