Autor: Helena Kučerová

Přání, poděkování, schůzkaPřání, poděkování, schůzka

Milí rodiče,
 
přejeme Vám všem krásné letní chvíle prožité s Vašimi nejdražšími, děkujeme za celoroční spolupráci, buďte na sebe opatrní, abychom se ve zdraví zase shledali :-)
Předem avizujeme schůzku rodičů, kterou jsme naplánovali kvůlim včasným informacím na 29. 8. 2024 od 15:30 hod., ještě před začátkem nového školního roku – schůzka je pro rodiče všech stávajících a pokračujících :-) dětí. Ještě se v srpnu připomeneme…
Budeme se těšit na viděnou :-)
 
Hezké léto Vám všem!

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2024 stanovena na 700,- Kč měsíčně. O výši úplaty rozhodlo zastupitelstvo Obce Katusice na svém zasedání dne 28. 6. 2024.

Bezúplatně je vzdělávání poskytováno dětem v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání a dětem s odkladem povinné školní docházky.

Hezké dny a slunce nejen nad hlavou Vám všem 🙂

Bc. Helena Kučerová, ředitelka školy

Školní zralost a připravenost, setkání s Mgr. M. Večeřovou, 24. 1. 2024Školní zralost a připravenost, setkání s Mgr. M. Večeřovou, 24. 1. 2024

Zveme všechny rodiče na setkání s Mgr. Martinou Večeřovou, speciální pedagožkou a logopedkou Pedagogicko-pychologické poradny Mladá Boleslav, a to na tema Školní zralost a připravenost. Setkání se uskuteční 24. 1. 2024 od 16 hodin v Duhové třídě.

Těšíme se na setkání s Vámi 🙂

Za kolektiv pedagogů mateřské školy Bc. Helena Kučerová, řed. školy